Alles is BALANS
 

DISCLAIMER BEKITRAINER

Bekitrainer is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het gebruik van het traject, hetprogramma of het ondergaan van sessies, 

Personal Training (PT)-lessen, webinars en of masterclasses.

Bekitrainer behoudt zich het recht voor de begeleiding, PT-lessen en/of sessies te staken totdat er contact is geweest met een arts of medisch specialist indien Bekitrainer dit nodig acht. Het meedoen aan het traject, PT-lessen, webinars, masterclasses en sessies valt volledig onder het eigen risico van de klant.

De inhoud van de diensten van Bekitrainer zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies. 

Het gebruik van de sessies, PT-lessen, webinars, masterclasses en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding daarvan, is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. Bekitrainer aanvaard geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Bekitrainer en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Bekitrainer.

De door Bekitrainer verstrekte informatie en afbeeldingen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op deze website geplaatst, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. Bekitrainer streeft ernaar om de website constant te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds actueel is.

De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze website. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, zijn niet door Bekitrainer ingericht en worden niet door Bekitrainer gemaakt.

Bekitrainer aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie, informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of informatie van of via een website die naar een website verwijst en informatie die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram